Mijn favorieten

Verkoop

Als NVM-verkoopmakelaar behartigen wij alleen uw belang.

Verkoop

Bij het voornemen om uw woning te verkopen komen er vaak allerlei vragen op. Wat is een reële vraagprijs? Wat is de minimale verkoopopbrengst? Welke strategie past bij de doelgroep en het type woning? Maar ook: moet ik iets aan mijn woning opknappen of veranderen? Wat is het beste moment om de verkoop te starten?
 
Na een kennismaking met elkaar en een rondgang door de woning, weten wij pas echt waar het om gaat en wat uw wensen zijn. Daarmee kunnen wij op basis van een analyse van de referentiepanden, de huidige marktsituatie en onze marktkennis, een verkoopaanpak op maat aanbieden.
 
Ons doel is om bij verkoop een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst te realiseren! Dit valt of staat met het op de juiste manier weten te verleiden van een kandidaat-koper. En daar zijn wij goed in.
Wij doorlopen, in overleg met u, de volgende 10 stappen:

1. Voorbereiding en inventarisatie

Het eerste gesprek wordt door ons voorbereid door soortgelijke (recent verkochte) panden te vergelijken, aangevuld met kadastraal onderzoek en onderzoek naar het bestemmingsplan. Bovendien kijken wij met u naar de technische staat van de woning. Zijn er gebreken of andere bijzondere aspecten? Dan gaat het met name om zaken die de verkoopprijs kunnen beïnvloeden. Op basis van dit vooronderzoek kunnen wij tijdens het eerste gesprek de verwachte verkoopopbrengst meestal al aangeven.

2. Strategie, offerte, afspraken en dossier

In overleg bepalen wij de gewenste en meest reële verkoopstrategie voor uw woning.
Onze offerte bevat een toelichting op onze werkwijze, het advies voor de vraagprijs en het courtage-voorstel. Alle afspraken daarna leggen wij schriftelijk vast en er wordt een begin gemaakt met de dossiervorming. Zo doen wij onderzoek in het dossier bij de gemeente (inclusief bestemmingsplan) en kopiëren wij de tekeningen bij de gemeente.

3. Start verkoopproces

Onze ‘verkoopmachine’ start direct na uw akkoord op de offerte. Wat gebeurt er allemaal?
 • indien u dat wenst (of wij u dat adviseren) komt de styliste bij u op bezoek om u praktische tips te geven om uw woning optimaal te presenteren aan het kopend publiek, voordat de fotograaf komt
 • onze fotograaf komt bij u langs voor de presentaties op internet (w.o. het drukbezochte vanberkummakelaars.nl en funda.nl)
 • wij maken teksten en een verkooppresentatie, waarvoor wij met u ook de standaardinformatie zoals een ‘lijst van roerende zaken’ opstellen. Uiteraard worden alle teksten aan u voorgelegd.

4. Lokale en landelijke promotie

Uw woning wordt direct en duidelijk onder de aandacht gebracht:
 • Allereerst benaderen wij mensen van wie wij weten dat zij op zoek zijn: mensen die recent al eens een woning in een vergelijkbare prijsklasse bezichtigd hebben en mensen die in onze database staan, bijvoorbeeld op basis van een zoekopdracht.
 • Om passanten te attenderen op uw woning plaatsen wij, in overleg, een Te Koop bord op of bij uw woning.
 • Aanmelding bij het NVM Netwerk: zo’n 4.000 aangesloten NVM Makelaars ontvangen ons aanbod als eerste. Zij kijken of zij woningzoekenden in hun bestand hebben die mogelijk interesse hebben in uw woning.
 • Plaatsing op funda.nl en uiteraard vanberkummakelaars.nl
 • Wij maken een eigen website van uw woning.
 • Etalagepresentatie: uw woning krijgt een prominente plek in onze etalage aan de Nieuw Baarnstraat.
 • Brochures: zowel digitaal als op papier is er altijd een aantrekkelijke verkoopbrochure van uw woning beschikbaar.
 • Open Huis: twee keer per jaar wordt er een landelijke open dag georganiseerd waar u aan kunt meedoen.

5. Bezichtigingen

Bezichtigingen vinden plaats in overleg met u en u ontvangt na de bezichtiging feedback over de reactie van de bezoeker. Bovendien bellen wij bezoekers nog na. Deze reacties zijn erg belangrijk om een beeld te krijgen van de indruk die uw woning maakt.

6. Bijsturing en evaluatie

Gemiddeld twaalf weken na de start van de verkoop evalueren wij met u de resultaten. Denkt u aan de eerste reacties van kijkers, het aantal ‘hits’ (bezoekmomenten) op de diverse websites en andere indrukken. Tijdens dit gesprek adviseren wij u over het vervolg en bespreken wij met u de ideeën over een eventuele aanpassing van de ‘verkoopstrategie’.

7. Onderhandelingen en verkoop

Wanneer sprake is van serieuze interesse van een potentiële koper komt er een bod. Wij geven er, om misverstanden te voorkomen, altijd de voorkeur aan dat het biedingproces schriftelijk verloopt. Wij nemen biedingen in ontvangst en wij overleggen met u de mogelijke strategieën van onderhandelen. Op basis van onze ervaring adviseren en begeleiden wij u om het best haalbare resultaat te realiseren, een combinatie van prijs en voorwaarden.

8. Overeenstemming

Als er overeenstemming is bereikt, maken wij de koopakte op en we zorgen ervoor dat die door alle partijen wordt ondertekend. Als er voorbehouden zijn gemaakt, bijvoorbeeld een financieringsvoorbehoud of een voorbehoud bouwkundige inspectie, zorgen wij voor een correcte afhandeling. Wij zijn er altijd bij wanneer de beoogde koper bouwkundige keuringen of taxaties laat uitvoeren.

9. Eigendomsoverdracht

Als de voorbehouden zijn vervallen is de koopovereenkomst definitief. Wij controleren de overdrachtsakte en maken een afspraak voor inspectie van de woning voor het daadwerkelijke transport.
Op de dag van de overdracht doorlopen we samen de volgende stappen:
 • Inspectie van de woning. Kopers krijgen de gelegenheid om de woning voor de eigendomsoverdracht te inspecteren. Ook dan zullen wij de meterstanden opnemen voor een eerlijke verrekening.
 • Bezoek aan de notaris. We gaan samen met de kopers naar de notaris die de akte van levering verzorgt. Wij controleren op voorhand de stukken die de notaris aanlevert.
 • Sleuteloverdracht. Als de juridische eigendomsoverdracht een feit is, overhandigt u de sleutels aan de koper.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring